Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego jest firma:
Sunny Bunny Patrycja Krzymińska

z siedzibą w Borkowie,

ul.Żeglarska 6B/6

80-180 Borkowo

NIP: 5832953500

adres Pracowni Krawieckiej oraz sklepu stacjonarnego Sunny Bunny:

ul. Staromłyńska 2B

83-050 Kolbudy

tel.517-944-931

(w dalszej części regulaminu zwana: ”Sprzedawcą”).


Każda osoba składająca zamówienie w sklepie Sunny Bunny jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu przez Klienta.

OFERTA

Towary oferowane w sklepie Sunny Bunny są wytwarzane ręcznie, dlatego poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od siebie.
Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy towarów prezentowanych w ofercie sklepu Sunny Bunny jak najdokładniej przedstawiały wygląd i stan rzeczywisty towaru. Sprzedawca na bieżąco pracuje i udoskonala swoją ofertę dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania kosmetycznych zmian kroju oferowanych ubranek bez konieczności informowania o tym Klienta.
Oferowane towary są nowe – niezależnie od tego czy stanowią element gotowej kolekcji czy są szyte na indywidualne zamówienie Klienta.
Do ceny towaru doliczane są koszty wysyłki towaru do Klienta. Wysokość kosztów wysyłki zależy od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.


ZAMÓWIENIA

Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Sunny Bunny jest prawidłowe złożenie zamówienia przez Klienta, tj. wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza zamówienia, wysłanie go za pośrednictwem systemu rejestracji i z użyciem narzędzi dostępnych na stronie internetowej Sklepu Sunny Bunny.
Klient składając zamówienie podaje wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia:
imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu,
a w przypadku przedsiębiorców:

pełną nazwę firmy, adres siedziby (do faktury), adres wysyłki, numer NIP oraz dane kontaktowe: firmowy adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.
Sklep Sunny Bunny rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty należnej na rachunek bankowy Sprzedawcy. Czas realizacji liczony jest od momentu otrzymania wpłaty. Na kwotę należną składają się: cena zamówionych towarów i opłata za dostawę, jeśli taka jest należna Sprzedawcy.
Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia. Za moment złożenia zamówienia uznawany jest dzień wpływu pełnej kwoty należnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Czas realizacji zamówienia:
W przypadku zamówienia wyrobu gotowego towar będzie wysłany do Klienta w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Natomiast jeśli na liście zamówionych towarów znajduje się produkt szyty na zamówienie – czas realizacji to 10 do 14 dni roboczych.
*w każdym przypadku czas realizacji liczy się od momentu uzyskania wpłaty.
W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru i/lub braku możliwości terminowej realizacji zamówienia wynikającego np. z braku dostępności materiału, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może:
anulować całe zamówienie i w związku z tym otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty lub wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot środków w kwocie równej należności za anulowaną część zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
W przypadku dużych zamówień czas realizacji może ulec zmianie, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.
Po złożeniu zamówienia, Sklep Sunny Bunny wysyła, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

PŁATNOŚCI

W Sklepie Sunny Bunny dostępne są następujące formy płatności:
Szybki przelew (będzie dostępny od grudnia 2018 )
Płatność za pośrednictwem systemu PayPal - będzie dostępna od grudnia 2018.
Standardowy przelew bankowy na konto: Sunny Bunny Patrycja Krzymińska, ul. Żeglarska 6b/6, 80-180 Borkowo, nr konta bankowego: wysyłany jest mailowo

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków Sprzedający dokona zwrotu środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

WYSYŁKA

Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wysyłki wskazany w formularzu zamówienia.
Koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Polski.
Odbiór osobisty przesyłki przez Klienta jest możliwy w Pracowni Krawieckiej oraz Sklepie stacjonarnym Sunny Bunny mieszczącym się przy ul. Staromłyńskiej 2B w Kolbudach (kod:83-050) po wcześniejszym ustaleniu terminu
odbioru dogodnego dla obu stron.
W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego z powodu nieobecności adresata, błędu w podanym przez Klienta adresie wysyłki lub nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację. Klient ponosi koszty związane z ponowną wysyłką towaru.


REKLAMACJE TOWARU

Zgłoszenie reklamacji:
W przypadku otrzymania niewłaściwego/wadliwego towaru albo niekompletnego zamówienia prosimy o przesłanie zgłoszenia reklamacji na adres mailowy: shop@sunny-bunny.pl

W wiadomości e-mail prosimy o zawarcie następujących informacji:

numer zamówienia
nazwa i ilość towaru, którego dotyczy reklamacja
dokładny opis powodu reklamacji + zdjęcia ewentualnych wad lub niewłaściwego produktu

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Należy go wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@sunny-bunny.pl
Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym tj. powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić żadnych śladów eksploatacji.
Koszty przesyłki ponosi Klient.
W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep Sunny Bunny sprawdzi stan przekazanego produktu.
Jeśli zwrócony towar spełnia ww. wymagania w terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi:
zapłaconą kwotę – w przypadku ubranka dostępnego na stanie,
Zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia – w przypadku produktów szytych na indywidualne zamówienie.
Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

Życzymy udanych zakupów!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl